Alapelvek, tövényi hivatkozások a Mind-Diák Szövetkezet adakezelése során

A Mind-Diák Szövetkezet adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az egyének a személyes adatok gépi feldolgozása során történő védelméről szóló 1998. évi VI. törvénnyel.

A Mind-Diák Szövetkezet adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-72362/2014 

A Mind-Diák Szövetkezet a személyes adatok kezelés során olyan eszközöket üzemeltet, hogy a kezelt adat arra jogosultaknak hozzáférhető, hitelessége biztosított, változatlansága igazolható, és jogosulatlan hozzáférés ellen védett. 

A Mind-Diák Szövetkezet informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a vírusok, a betörések ellen. Az üzemeltető szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokról gondoskodik.
 

Jogorvoslati, jogérvényesítési lehetőségek

Bármikor tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, kérheted személyes adataid módosítását, helyesbítését, törlését vagy zárolását, és bármikor jogosult vagy a velünk közölt adatok kezelésére, felhasználására vonatkozó hozzájárulást részben vagy egészben visszavonni. A fentiek bármelyikére vonatkozó kérelmet a budapest@minddiak.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

Személyes adataid módosítását, pontosítását vagy felhasználói profilod felfüggesztését magad is elvégezheted a regisztráció során kapott felhasználónév és jelszó birtokában.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az Infotv. rendelkezik. Jogosult vagy az adatkezelési szabályok megsértése esetén ja Mind-Diák Szövetkezetnél tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, és kérheted a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatóság (postacím: 1537 Budapest, Pf. 834.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu) vizsgálatát, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt az Infotv. 22. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhatsz. 

A Mind-Diák Szövetkezet a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 

Amennyiben a Mind-Diák Szövetkezet személyes adatok kezelésével kapcsolatos eljárásával kapcsolatosan további kérdésed van, vagy adataid végleges törlését kéred, keress fel minket a következő elérhetőségeinken:

Mind-Diák Szövetkezet
Budapest
Dohány u. 27
1074

Telefon: +36 1 267 8686
Fax: +36 1 8770936

e-mail: budapest@minddiak.hu