Marketing gyakornok
1211 Ft/óra
Marketing gyakornok
HR, Marketing*
Budapest IX.
HR gyakornok
1300 Ft/óra
HR gyakornok
HR, Marketing*
Budapest IX.
Marketing gyakornok
926 Ft/óra
Marketing gyakornok
HR, Marketing*
Veszprém
HR asszisztens
1300 Ft/óra
HR asszisztens
HR, Marketing*
Budapest X. kerület
HR Gyakornok
1250 Ft/óra
HR Gyakornok
HR, Marketing*
Budapest VII.
Marketing Intern
1300 Ft/óra
Marketing Intern
HR, Marketing*
Budapest XI.
Kreatív gyakornok
1250 Ft/óra
Kreatív gyakornok
HR, Marketing*
Budapest XIII.
Irodai asszisztens
1211 Ft/óra
Irodai asszisztens
HR, Marketing*
Budapest V.