Szociális szerep - gazdasági előny

GAZDASÁGI ELŐNY

A főiskolai, egyetemi hallgatók foglalkoztatása a diákszövetkezetek keretein belül olyan atipikus foglalkoztatási forma, melyet az állam a kezdetektől fogva, több mint 25 éve támogat. A diákszövetkezetek és az állami támogatás célja egyaránt az, hogy áthidalják azt a többlet erőfeszítést, mely a tanulmányok és a munkavégzés összegegyeztetése jelenthet. Szövetkezetünk feladata az, hogy a felvállalt tevékenységet pontosan, hibátlanul és költséghatékonyan megoldja. 

Az állam is felismerte az iskolaszövetkezeti (diákszövetkezeti) mozgalom hasznosságát, ezért biztosítja e foglalkoztatási forma támogatását. Világosan látszik, hogy egy nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgató, középiskolai tanuló fő elfoglaltsága az iskolai tanulmányoknak való megfelelés és csak másodsorban lehet szempont a munkavégzés. Ezért a munkaadó részéről nagyobb terhelést jelentene ezen fiatalok foglalkoztatása, azonban ezt a nehézséget hidalja át az iskolaszövetkezet, valamint az állam támogató szerepvállalása.

Az állami szerepvállalás hatására diákszövetkezeti munka alkalmazása lényegesen ( 30-40%-kal) kedvezőbb költségekkel jár, mint a "normál" felnőtt foglalkoztatás. Így, azokban az esetekben, ahol elképzelhető a szövetkezet szerepvállalása, jelentős költségmegtakarítást lehet elérni. 
 

SZOCIÁLIS SZEREP

A magyarországi gazdasági helyzet, valamint a háztartások gyér megtakarításai és szociális helyzete miatt elengedhetetlen a családok 75-80%-nál, hogy az egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató diák tanulmányai mellett munkát vállaljon. A tandíj bevezetése, valamint a tanulmányokkal kapcsolatos költségek jelentős növekedése (kollégium, albérlet, tankönyvek stb.) szükségessé teszik a diákok anyagi szerepvállalását a családi költségvetésben. Ennek igen kézenfekvő módszere a munkavégzés, mely az iskolaszövetkezetekben rendezett, szabályozott körülmények között kerülhet sor. Az itt szerzett jövedelem szociális védőhálót biztosít jó néhány nappali tagozaton tanuló diák számára és lehetőséget ad tanulmányai folytatására.
 

TÁRSADALMI HASZON

Az iskolaszövetkezetek (diákszövetkezetek) több mint 30 éve léteznek Magyarországon. Társadalmi és szociális beágyazódottságuk igen nagy. Hagyományuk és szerepük jelentős a magyar foglalkoztatási piacon. Az EU-ban is működnek hasonló szövetkezetek, azonban méretük és szerepük lényegesen kisebb. A diákszövetkezeti foglalkoztatás segítségével szabályozottá válik a fiatalok, főiskolai, egyetemi hallgatók, középiskolai tanulók első találkozása a munkavégzés szabályaival és kötelezettségeivel.

A foglalkoztatással kapcsolatos első benyomások, tapasztalatok meghatározzák a későbbi jogkövető magatartásukat. Ha az első munkakapcsolatkor a fiatalok elsajátíthatják a munkavállalással járó kötelezettségeket, az adófizetést és a bejelentett foglalkoztatást, munkavégzést, nehezebben terelhetők a későbbiekben a szürke vagy fekete foglakoztatás világába, illetve megfelelő tapasztalatot szerezhetnek az első "felnőttkori" elhelyezkedésükhöz szükséges érdekvédelmükkel kapcsolatban. A megfelelő kötelességtudat kialakulása, valamint a megkeresett pénz értékének a felismerése ebben a korszakban alakulhat ki. A fiatalok körében sokszor előfordul, hogy a kapott pénzt elkölteni igen könnyű, azonban a pénz értékét a megkeresésének nehézsége adja meg.
 

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Társadalmi szerepvállalásunk szoros kapcsolatban áll fő tevékenységünkkel, a diákmunka szervezéssel. Hitelesen és szakértőként tudjuk képviselni a munkaerőpiacra még be sem lépett diákokat és pályakezdőket. Amennyiben sikerül kapcsolódási pontot találni a munkalehetőségek és a programban résztvevő diákok tanulmányai és érdeklődése között, konkrét állásajánlattal is szolgálhatunk.