Adatvédelem

Alapelvek, tövényi hivatkozások a Mind-Diák Szövetkezet adakezelése során

A Mind-Diák Szövetkezet adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 

  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

  • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

A Mind-Diák Szövetkezet adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-72362/2014 

A Mind-Diák Szövetkezet a személyes adatok kezelés során olyan eszközöket üzemeltet, hogy a kezelt adat arra jogosultaknak hozzáférhető, hitelessége biztosított, változatlansága igazolható, és jogosulatlan hozzáférés ellen védett. 

A Mind-Diák Szövetkezet informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a vírusok, a betörések ellen. Az üzemeltető szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokról gondoskodik.
 

Jogorvoslati, jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálat segítségével.

Az érintett kérelmére a Mind-Diák Szövetkezet, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, és feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. 

A Mind-Diák Szövetkezet a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 
 

Amennyiben a Mind-Diák Szövetkezet személyes adatok kezelésével kapcsolatos eljárásával kapcsolatosan további kérdése van, kérjük, keressen fel minket a következő elérhetőségeinken:

Mind-Diák Szövetkezet
Budapest
Dohány u. 27
1074

Telefon: +36 1 267 8686
Fax: +36 1 8770936

e-mail: budapest@minddiak.hu